การล้างฟาร์มหมูด้วยโซดาไฟ


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on December 19, 2023 by admin03

การล้างฟาร์มหมูด้วยโซดาไฟ

การล้างฟาร์มหมู ด้วยโซดาไฟ

สวัสดี วันนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดฟาร์มหมูด้วยโซดาไฟ

 

ข้อดีของการล้างฟาร์มหมูด้วยโซดาไฟ

1.ทำให้ฟาร์มปลอดจากเชื้อโรค และมีความสะอาด การใช้โซดาไฟล้าง จะทำให้ฟาร์มมีความสะอาดหมดจด ปลอดจากเชื้อโรคต่างๆ เพราะโซดาไฟ ช่วยกำจัดเชื้อโรค ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
2.โซดาไฟ สามารถใช้งานได้ตลอด มีราคาไม่แพงมาก เมื่อเทียบกับสารเคมีชนิดอื่นๆ

 

ขั้นตอนการล้างฟาร์มหมูด้วยโซดาไฟ

ขั้นตอนการล้างฟาร์มหมู เล้าหมู
1.จัดเตรียมโซดาไฟเกล็ด ความเข้มข้น 99%
2.ผสมโซดาไฟ กับน้ำ ละลายให้เข้ากัน ในอัตราส่วน
โซดาไฟ 1-2 กิโลกรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร
3.ทำความสะอาดเล้าหมู ฟาร์มฟมู ด้วยโซดาไฟน้ำ ที่ผสมในขั้นตอนข้างต้น โดยทำความสะอาดให้ทั่วฟาร์ม
4.ล้างน้ำโซดาไฟ ด้วยน้ำสะอาด ให้ทั่วทั้งฟาร์มและไม่เกิดการตกค้างของโซดาไฟ รอให้แห้ง ทิ้งไว้ 1 อาทิตย์ จึงทำการนำเข้าหมูรุ่นต่อไป

*** ข้อมูลโดยละเอียด แาจจะสอบถามจากสัตว์แพทย์ที่ดูแลฟาร์ม

Cheerful farmer with pitchfork standing in pig pen and taking care of pigs domestic animals.
Farm worker cleaning and keeping pigpen and pigs clean.
แชร์ให้เพื่อน :