การใช้กรดเกลือ ในการฟอกหนังสัตว์


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on January 25, 2024 by admin03

สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูการใช้กรดเกลือ ในการฟอกหนังสัตว์

โรงงานฟอกหนัง ใช้กรดเกลือเป็นสารฟอกหนัง ฟอกสี หนังสัตว์ ในขั้นตอนการฟอกหนัง การใช้กรดเกลือในโรงงานฟอกหนัง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกหนัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนสภาพของโปรตีนในหนังดิบให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและน้ำร้อน ทำให้ได้หนังสัตว์ที่มีคุณภาพดี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าที่ทำจากหนังสัตว์ต่อไปเช่น กระเป๋า เข็มขัดหรือเบาะ โซฟา โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น 

 • กรดเกลือใช้เป็นสารฟอกหนังสัตว์ และฟอกสีหนังสัตว์ให้ขาวสะอาด เพราะกรดเกลือมีพลังการกัดกร่อนสูง จึงสามารถฟอกหนังสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยละลายส่วนที่สกปรกบนหนังสัตว์ให้หลุดออกอย่างง่ายดาย
 • การใช้กรดเกลือในโรงงานฟอกหนัง มักทำพร้อมกับการใช้สารเคมีอื่นๆ เช่น โครเมียม แทนนิน หรือซินแทน เพื่อปรับปรุงคุณภาพหนังให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด สามารถนำไปผลิตกระเป็าหนังสัตว์ได้ต่อไป


สูตรน้ำยาฟอกหนังสัตว์ หนังลูกโค แบบง่ายๆ

สูตรน้ํายาฟอกหนังลูกโค

สูตรที่ 1 ประกอบด้วย

 • น้ํา 60 ลิตร
 • ฟอร์มาลีน 1 ลิตร
 • สารส้ม 0.5 กิโลกรัม
 • เกลือเม็ด 400 กรัม
 • น้ํายาไฮเตอร์ 250 มิลลิลิตร

แช่หนังในน้ํายานาน 5 วัน นํามาล้างน้ําสะอาด 3 ครั้ง แล้วนวดด้วยน้ํามันมะกอก 60 มิลลิลิตร ให้ทั่ว ทั้งผืน ผึ่งลมให้แห้งนาน 5 วัน


สูตรที่ 2 (สูตรที่มีกรดเกลือ) ประกอบด้วย

 • น้ํา 60 ลิตร
 • ฟอร์มาลีน 3 ลิตร
 • กรดเกลือ 6 มิลลิลิตร
 • สารส้ม 0.5 กิโลกรัม
 • เกลือเม็ด 400 กรัม

แช่หนังในน้ํายานาน 5 วัน แล้วจึงนํามาล้างน้ําสะอาด 3 ครั้ง จากนั้นแช่ในน้ํายาปรับผ้านุ่ม 600 มิลลิลิตรเป็นเวลา 15 นาที ผึ่งลมให้แห้งนาน 5 วัน

*** พบว่า หนังที่ฟอกด้วยน้ํายาสูตรที่ 2 มีน้ําหนักแห้งมากกว่า มีพื้นที่ผิวมากกว่า ไม่มีกลิ่นของฟอร์มาลีน แม้จะมีการเติมในปริมาณที่มากกว่า (สูตรที่ 1 มีกลิ่นฟอร์มาลีน)


แชร์ให้เพื่อน :