การใช้งานกรดเกลือ


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on March 17, 2023 by thaichems

การใช้งานกรดเกลือ

กรดเกลือ หรือ กรดไฮโดรคลอริก เป็นสารเคมีประเภทกรด มีคุณสมบัติเป็นกรดและมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ใช้ได้หลายอย่างในภาคอุตสาหกรรม เช่น

  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์
  • การกัดล้างผิวโลหะ
  • อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
  • อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม

กรดเกลือใช้ในการผลิต สิ่งต่างๆ

– ใช้ฟอกหนัง ฟอกสีหนัง
– ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสี
– ใช้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
– ใช้ในขั้นตอนการ ผลิตผงชูรส
– ใช้ในขั้นตอนการถลุงแร่เพื่อผลิตดีบุก


กรดเกลือใช้ในการทำความสะอาดสิ่งของต่างๆ

– ใช้ฆ่าเชื้อได้โดยตรง
– ใช้ทำความสะอาดสุขภัณฑ์
– ใช้ขัดคราบสนิม
– ใช้ขจัดคราบปูน คราบคอนกรีต ตะไคร่น้ำ พื้นสระว่ายน้ำ


กรดเกลือในการใช้งานทั่วไป

– เช็คเปอร์เซนต์ทอง ความบริสุทธิ์ของทองคำ
– ใช้บำบัดน้ำเสีย ปรับค่า PH ของน้ำ ความเป็นกรด เบส ของน้ำ
– ใช้ชุบเคลือบโลหะ

กรดเกลือถือว่าเป็นสารเคมีที่ใช้ประโยชน์อยู่รอบๆ ตัวเรา ซึ่งเป็นสารเคมีที่สำคัญที่ใช้งานหลากหลายดังข้อมูลข้างต้น


อุตสาหกรรมอาหาร

ในอุตสาหกรรมอาหาร กรดเกลือถูกนำไปใช้ในหลากหลายขั้นตอน เช่น

– กรดเกลือ ถูกใช้ในขั้นตอนการหมัก ทําหน้าที่ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้เหมาะสม ในกระบวนการผลิต ผงชูรสจากกากน้ําตาล (Monosodium Glutamate)
– กระบวนการผลิตซอสปรุงรสจากถั่วเหลือง (Soya Sauce)
– กรดเกลือ ถูกใช้ในขั้นตอนการทําน้ําเชื่อม จากวัตถุดิบมันสําปะหลัง (Glucose หรือ Fructose Syrup) ให้มีความใสและบริสุทธิ์


ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์
กรดเกลือ ถูกนำไปใช้ผลิต น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ มากมาย เช่น

– ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ ขจัดคราบ สูตรกรด มีส่วนผสมหลักคือ กรดเกลือ โดยเจือจาง กรดเกลือให้มีความเข้มข้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก


การกัดล้างผิวโลหะ (Pickling and Metal Cleaning) และ การกัดลายโลหะ (Etching)

– กรดเกลือ ถูกนําไปใช้งานในอุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อกัดล้างผิวเหล็ก เพื่อเตรียมพื้นผิว ก่อนกระบวนการ เคลือบผิวเหล็ก เช่น การเคลือบผิวกัลวาไนซ์ พ่นเคลือบสี เป็นต้น โดยการใช้งาน จะทําการเจือจางกรดเกลือ เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ลดไอระเหยซึ่งเป็นกรด (Acid Fume) และควบคุมอัตราการกัดผิวเหล็กให้เหมาะสม กรดเกลือ ถูกใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board) ในขั้นตอนการกัด ลายวงจร (Etching) โดยใช้ร่วมกับสารละลายเฟอริกคลอไรด์ ในกระบวนการ Acid Etching


อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
กรดเกลือ ถูกใช้งานอย่างหลากหลาย ในอุตสาหกรรมเคมี และปิโตรเคมี เช่น

– ทําหน้าที่เป็นตัวเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Catalyst) ในการสังเคราะห์เคมีอินทรีย์ (Organic
synthesis)
– ทําปฏิกิริยา กับสารอนินทรีย์ ได้สารประกอบของคลอไรด์ เช่น
โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) และ Ferric Chloride (FeCl) ซึ่งใช้เป็นสารตกตะกอนน้ําในการ
ผลิตน้ําประปา
– สารประกอบโลหะคลอไรด์ เช่น Copper (II) chloride (CuCl) Chlorinated Solvents Chloroprene
– เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตซิลิโคน
– เป็นวัตถุดิบ ในการผลิต Silica gel


อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม
– กรดเกลือ ถูกใช้ในการสกัดโลหะมีค่า จากแร่ เช่น เจอมาเนียม แมงกานีส เรเดียม แทนทาลัม ทังสเตน วาเนเดียม
– กรดเกลือ ทําปฏิกิริยากับหินฟอสเฟต ในกระบวนการผลิต กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) • กรดเกลือ ถูกใช้ในการ ขุดเจาะน้ํามันหรือก๊าซธรรมชาติ เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของน้ํามันและก๊าซของ หลุมผลิตน้ํามัน หรือก๊าซธรรมชาติ


การผลิตน้ำประปา / บำบัดน้ำเสีย

กระบวนการปรับค่า ความเป็นกรด-ด่าง บำบัดน้ำเสีย
– กรดเกลือ ถูกใช้ในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ในระบบบําบัดน้ําเสีย ในระบบการผลิตน้ําบริสุทธิ์ ในระบบบําบัดกากตะกอน การทำน้ำประปา เป็นต้น

จำหน่ายกรดเกลือ ราคาโรงงาน 

  • ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม / ถัง 
  • ความเข็มข้น 35% 
  • ราคาส่ง ราคาโรงงาน 
  • จัดส่งทั่วประเทศ

 👉 https://www.thaimetallic.com/2021/04/28/กรดเกลือ-35/

 👉 https://thaichems.com/การใช้กรดเกลือกับสระว่/

 👉 https://www.thaimetallic.com/2021/05/21/การใช้ประโยชน์กรดเกลือ/

 👉 https://thaichems.com/กรดเกลือ-35/

แชร์ให้เพื่อน :