การใช้โซดาไฟ ในโรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติก


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on March 20, 2024 by admin02

การใช้โซดาไฟ ในโรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติก

สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูการใช้โซดาไฟ ในการล้างขวดพลาสติก ในโรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติกกันครับ

โซดาไฟ ใช้ล้างขวดพลาสติกเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและไม่สะอาด โดยใช้งานง่ายและล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในขวดหรือติดอยู่กับขวดได้เป็นอย่างดี “

ขั้นตอนการรีไซเคิลขวดพลาสติก

1.การรวบรวมและการจัดเรียงขวด ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดในกระบวนการทั้งหมด การรวบรวมวัตถุดิบดำเนินการโดยการติดตั้งถังแยกสำหรับขวดพลาสติก เมื่อเราได้ขวดพลาสติดมา จะต้องจัดเรียงขวดในสายพาน เพื่อง่ายต่อกระบวนการต่อไป

2.การคัดแยกประเภทของพลาสติก โดยการแยกพลาสติก ออกมาจากสิ่งที่เจือปนอื่นๆ เช่นฉลาก หรือฝา หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เป็นต้น

3.ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดขวดพลาสติก เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ที่อยู่ข้างขวด หรือในขวด โดยขั้นตอนนี้ จะใช้โซดาไฟ เพื่อช่วยในการทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยโซดาไฟจะกัดและขจัดพวกกาวหรือคราบที่ติดในขวดหรือข้างขวด

4.การบดขวด ในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องบดขวด โดยมี 2 แบบคือ บดหยาบ และบดละเอียด ขวดที่คัดแยกไว้แล้ว จะถูกเครื่องจักรบดขยี้

โดยขั้นตอนแรกจะบดหยาบก่อน แล้วขั้นตอนต่อไปจะบดละเอียด โดยพลาสติกที่บดแล้วจะได้เกล้ดที่เรียกว่า เกล็ดพลาสติก (Plastic scrap)

5.การล้างเกล็ดพลาสติก ด้วยน้ำสะอาดหรือโซดาไฟ เพื่อกำจัดฝุ่นละออง แล้วนำไปเป่าให้แห้งหรือตากกลางแจ้ง

6.ขั้นตอนการหลอม หรือรีดเกล็ดพลาสติก คือขั้นตอนการใช้ความร้อนทำให้พลาสติกอ่อนตัวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วป้อนเข้าสู่เครื่องรีด เพื่อรีดออกมาเป็นแผ่นผ่านน้ำเย็นเพื่อช่วยให้พลาสติกแข็งตัว แล้วตัดเป็นเม็ดตามที่ต้องการ โดยจะได้เป็น เม็ดพลาสติก เพื่อนำไปใช้งานในต่อไป

แชร์ให้เพื่อน :