วิธีใช้โซดาไฟ


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on January 25, 2024 by admin03

วิธีใช้โซดาไฟ

โซดาไฟ เป็นสารเคมีที่เรานำไปใช้งานได้หลายอย่างเช่น นำไปทำความสะอาดคราบตะไคร่ หรือคราบสกปรก มากๆ หรือนำไปใช้งานในโรงงานเป็นต้น โดยก่อนการใช้งานโซดาไฟ ต้องมีการเตรียมโซดาไฟ ก่อนนำไปใช้

  • โซดาไฟเกล็ด
    วิธีการใช้งานโซดาไฟเกล็ด ต้องนำโซดาไฟเกล็ดไปละลายน้ำก่อน โดยนำโซดาไฟไปละลายในน้ำตามอัตราส่วนที่ต้องการ แล้วค่อยนำไปใช้งานต่อไป 
  • โซดาไฟน้ำ
    การใช้งานโซดาไฟน้ำ สามารถนำไปใช้งานได้เลย เพราะเป็นสารละลายพร้อมไปใช้งานอยู่แล้ว

 


แชร์ให้เพื่อน :