อัตราส่วนการใช้ โซดาไฟ


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on December 19, 2023 by admin03

อัตราส่วนการใช้โซดาไฟ

สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับการโซดาไฟ กันครับ ว่ามีการใช้งานในอัตราส่วนที่เหมาะสมอย่างไรกันบ้าง สำหรับการใช้งานโซดาไฟแต่ละประเภท

1.อัตราส่วนการใช้โซดาไฟล้างท่อส้วมตัน
อัตราส่วนน้ำ 0.5 ลิตร : โซดาไฟ 50-100 กรัม

2.อัตราส่วนการใช้โซดาไฟล้างฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ฟาร์มวัว
อัตราส่วน 1-2 กิโลกรัม : น้ำ 100 ลิตร

3.อัตรส่วนการใช้โซดาไฟล้างตลาด ล้างสถานที่ต่างๆ
โซดาไฟ 2 ช้อนโต๊ะ : น้ำ 2 ปี๊บ ราดทิ้งไว้ 15 – 30นาที

อัตราส่วนข้างต้น เป็นอัตราส่วนคร่าวๆ สำหรับการใช้งานจริง อาจจะต้องมีการปรับเพื่อให้ใช้งานได้เหมาะสม ทั้งนี้สามารถนำสูตรนี้ ไปปรับใช้ได้

แชร์ให้เพื่อน :