อันตรายจากกรดเกลือ


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on February 2, 2024 by admin03

อันตรายจากกรดเกลือ

กรดเกลือ  (Hydrochloric acid) เป็นสารเคมีที่มีความเป็นกรดและมีความเป็นพิษเมื่อสัมผัสโดยตรงทางผิวหนัง ทางการสัมผัส หรือสูดอากาศเข้าไปในระบบทางเดินหายใจหรือสัมผัสตา หรือการกลืนกินกรดเกลือ ดังนั้นการใช้สารเคมีเช่นกรดเกลือในงานอุตสาหกรรมจะต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

  • การใช้กรดเกลืออันตรายไหม
  • หากสัมผัสหรือสูดดม กรดเกลือ ต้องทำอย่างไร

  • อันตรายเมื่อสัมผัสทางร่างกาย

เมื่อมีการสัมผัสกรดเกลือเข้มข้นกับผิวหนัง อาจเกิดการเผาไหม้และกัดผิวจะเป็นแผลได้ หากสัมผัสกับกรดเกลือให้รีบล้างออกด้วยน้ำปล่าว โดยล้างน้ำในปริมาณมากๆ ให้น้ำไหลผ่าน และทำการปฐมพยาบาลขั้นต้น ก่อนนำผู้ป่วยไปพบแพทย์หากได้รับบาดเจ็บมาก


  • อันตรายเมื่อสูดดมกรดเกลือ

การสูดอากาศที่มีกรดเกลือเข้าไปในระบบทางเดินหายใจอาจเกิดอาการระคายเคืองของเสมหะ ไอ และหายใจเร็ว หากสูดดมกรด เอาไอหรือหมอกควันของกรดเกลือซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่เป็นเมือก เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงของโพรงจมูก ลำคอ และระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการน้ำท่วมปอด หายใจติดขัด ถี่รัว และหากรุนแรงมากอาจทำให้เสียชีวิตได้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือ ให้ผู้ป่วยออกไปในที่โล่ง อากาศบริสุทธิ์ และพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ ในการใช้งานกรดเกลือควรใ่ส่หน้ากากเพื่อป้องกันการสูดดมควันจากกรดเกลือ


  • อันตรายหากสัมผัสทางสายตา

ในกรณีที่มีการสัมผัสกรดเกลือเข้มข้นกับตา อาจทำให้เกิดการเสียวซ่าน ตาแดง และอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติของสายตา ดวงตาอาจจะถูกทำลายรุนแรงจนถึงขั้นตาบอดได้

การปฐมพยาบาลควรรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์โดยเร่งด่วน


  • อันตรายหากกลืนกินกรดเกลือ

อันตรายหากกลืนกินกรดเกลือ หากกินหรือกลืนกรดเข้าไป กรดจะทำลายพื้นผิวของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบทางเดินอาหาร เช่น ปาก หลอดอาหาร กระเพาะ ทำให้แสบปาก คอและอก ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และเกิดภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารได้ ควรรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์

*** ข้อห้าม ไม่ควรทำให้ผู้ป่วยอาเจียน เพราะจะทำให้สารพิษไหลย้อนกลับไปที่หลอดลมและปอด

การใช้กรดเกลือควรปฏิบัติตามคำแนะนำและมีการใช้ในสภาวะที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม ควรมีการป้องกัน เช่น สวมหน้ากาก และถุงมือ เสื้อแขนยาวเพื่อป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดจากกรดเกลือ


แชร์ให้เพื่อน :