โซดาไฟกระสอบ 25 กิโลกรัม


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on February 20, 2024 by admin03

โซดาไฟกระสอบ 25 กิโลกรัม

โซดาไฟแบบกระสอบ บรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม เป็นโซดาไฟขนาดมาตรฐานที่ผลิตและบรรจุจากโรงงาน โดยจะบรรจุในกระสอบละ 25 กิโลกรัมเพื่อให้ง่ายต่อการจำหน่ายและขนส่ง

โซดาไฟเกล็ดนั้น เกือบทุกยี่ห้อ บรรจุในขนาดถุง 25 กิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาดถุงที่เป็นมาตรฐานที่ใช้บรรจุโซดาไฟโดยทั่วไป โดยโซดาไฟที่บรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม มีหลายผู้ผลิตเช่น

  • โซดาไฟจีน ถุง 25 กิโลกรัม
  • โซดาไฟไต้หวัน ถุง 25 กิโลกรัม
  • โซดาไฟอาซาฮี ถุง 25 กิโลกรัม
  • โซดาไฟอินเดีย ถุง 25 กิโลกรัม

ลักษณะของกระสอบบรรจุโซดาไฟ

ลักษณะของกระสอบบรรจุโซดาไฟ
ลักษณะของกระสอบบรรจุโซดาไฟ

การบรรจุโซดาไฟแบบถุง 25 กิโลกรัม จะบรรจุ 2 ชั้น

คือ

  1. ถังกระสอบพลาสติกชั้นนอก 1 ชั้น
  2. ถุงพลาสติกกันชื้น ข้างในอีก 1 ชั้น

 

การจัดเก็บโซดาไฟแบบกระสอบ

  1. สามารถเรียงโซดาไฟแบบกระสอบซ้อนกันได้เลย
  2. ควรเก็บในโกดังที่แห้ง ระบายอากาศได้ดี
  3. เก็บให้ห่างจากความชื้น


แชร์ให้เพื่อน :