โซดาไฟช่วยทำความสะอาดพื้นบ้าน


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on January 31, 2024 by admin03

โซดาไฟช่วยทำความสะอาดพื้นบ้าน

ใช้ล้างพื้นที่สกปรกเป็นพิเศษ

โซดาไฟคืออะไร โซดาไฟหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) มีลักษณะเป็นเม็ดแข็งสีขาว สามารถละลายในน้ําได้ มีสมบัติเป็นด่าง มีฤทธิ์กัดกร่อนที่รุนแรง ส่วนใหญ่จะใช้เป็นส่วนผสมในการทําสบู่ ผลิตภัณฑ์ซักฟอก สารเคมีที่ใช้ล้างพื้น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

 

ประโยชน์ของโซดาไฟในการทำความสะอาดบ้าน

  • ช่วยล้างพื้นที่มีคราบหินปูนเกาะ
  • โซดาไฟนั้นช่วยในการทําความสะอาดพื้นห้องน้ํา ล้างคราบหินปูนในห้องน้ำ ซึ่งหากพื้นห้องน้ําหรือตามซอกของขอบมุมในห้องน้ําทั้งที่เป็นปูนเปลือยและกระเบื้องที่โดนน้ําอยู่เป็นประจําหรือเป็นทางไหลของน้ํา มักจะมีหินปูนเกาะอยู่ตามบริเวณนั้นจนบางครั้งก็เกิดเชื้อรา
  • การแก้ไขพื้นห้องน้ำที่มีคราบหินปูนเกาะ ให้แก้ไขโดยการใช้โซดาไฟที่ผสมกับน้ําหรือน้ํายาล้างห้องน้ําที่มีส่วนผสมของโซดาไฟมาเทราดบริเวณนั้นเพื่อละลายคราบหินปูน แต่หากเป็นซอกกระเบื้องที่มียาแนวอยู่ก็ให้ผสมโซดาไฟกับน้ําให้เจือจาง เพราะหากเข้มขันจนเกินไปจะทําให้ ยาแนวหลุดล่อนได้
  •  ช่วยล้างท่อ ที่มีของเสียอุดตัน
    โซดาไฟช่วยในการละลายการอุดตันของท่อน้ำเสีย อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าโซดาไฟมีฤทธิ์กัดกร่อน จึงช่วยในการละลายเศษขยะ เศษผม ที่มาอุดตันในท่อน้ําได้ แต่การใช้โซดาไฟละลายการอุดตันท่อน้ํานี้มีข้อควรระวังคือ หากใช้ในปริมาณที่ มากอาจทําให้ท่อน่าเสียหายได้

โซดาไฟมีประโยชน์ในการดูแลรักษาบ้าน

แต่ก็ควรใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ควรสูดดม หรือใช้ถุงมือยางในการใช้งานโซดาไฟ เพื่อป้องกันตัวเองในการใช้งานโซดาไฟ

*** โซดาไฟใช้ทำอะไรบ้าง


แชร์ให้เพื่อน :