โซดาไฟที่เรามีจำหน่าย


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on February 14, 2024 by admin03

โซดาไฟที่เรามีจำหน่าย

 

1.โซดาไฟเกล็ดจีน

25 กก./ กระสอบ

ขั้นต่ำ 20 กระสอบ /500 กก.


2.โซดาไฟเกล็ดไต้หวัน

25 กก./ กระสอบ

ขั้นต่ำ 20 กระสอบ /500 กก.


3.โซดาไฟไข่มุกไต้หวัน

25 กก./ กระสอบ

ขั้นต่ำ 20 กระสอบ /500 กก.


4.โซดาไฟไข่มุกอาซาฮี

25 กก./ กระสอบ

ขั้นต่ำ 20 กระสอบ /500 กก.


5.โซดาไฟเกล็ดอาซาฮี

25 กก./ กระสอบ

ขั้นต่ำ 20 กระสอบ /500 กก.


6.โซดาไฟเกล็ดจีน

1 กก./ กระสอบ

ขั้นต่ำ 200 ถุง


7.โซดาไฟเกล็ดไต้หวัน

1 กก./ กระสอบ

ขั้นต่ำ 200 ถุงแชร์ให้เพื่อน :