โซดาไฟน้ำ


แชร์ให้เพื่อน :

โซดาไฟน้ำ 32%, 50%
โซดาไฟน้ำเกิดจากการผสมน้ำกับโซดาไฟเกล็ดในอัตราส่วนต่างๆกัน

โซดาไฟน้ำ คือสารละลายระหว่างน้ำกับโซดาไฟเกล็ด ซึ่งส่วนใหญ่ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะมีความเข้มข้น ดังนี้

 • โซดาไฟน้ำ 32% , 30 กิโลกรัม ต่อถัง
  Sodium hydroxide 32% (โซดาไฟน้ำ 32%) เป็นสารละลายโซดาไฟที่มีความเข้มข้น 32% มีความเป็นด่างสูง
 • โซดาไฟน้ำ 50% , 30 กิโลกรัม ต่อถัง
  Sodium hydroxide 50% (โซดาไฟน้ำ 50%) เป็นสารละลายโซดาไฟที่มีความเข้มข้น 50% มีความเป็นด่างสูง

โซดาไฟน้ำ นำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น

 1. ใช้สําหรับขจัดคราบสกปรก และสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ํา ด้วยก้อนหรือละลายน้ําเทราดบริเวณที่มีการอุดตัน ของท่อ
 2. ใช้สําหรับปรับสภาพความเป็นกรดของน้ําให้เป็นด่าง โดยเฉพาะในระบบบําบัดน้ําเสียที่ต้องปรับความเป็นก รด-ด่างของน้ํา
 3. ใช้สําหรับการตกตะกอนของแร่ธาตุหรือโลหะหนักในกระบวนการบําบัดน้ําเสีย – ใช้ฟื้นสภาพของเรซินของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา
 4. ใช้ในกระบวนการฟอกย้อมไหม โดยเฉพาะขั้นตอนการลอกกาวไหมที่ต้องต้มละลายกาวไหมด้วยโซดาไฟ สําหรับการฟอกไหมในระดับครัวเรือน ชาวบ้านเรียกโซดาไฟว่า ผงมัน ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายเคมีฟอกไหม
 5. ใช้ในการผลิตสารชำระล้างต่างๆ เช่นน้ำยาล้างจาน สบู่เหลว
 6. ใช้เป็นสารละลายในปฎิกริยา ไฟฟ้าเคมี (Electrolysis) ใช้ในการทำให้บริสุทธิ์ของสินค้าอื่น เช่นน้ำมันดิบ เพราะสามารถจับกับอิออนของสารแขวงลอยอื่นๆได้ดี

การเก็บรักษา

โซดาไฟบรรจุในขนาดที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 1. โซดาไฟแกลลอน จะบรรจุประมาณ 30 กก.

 

 

แชร์ให้เพื่อน :