โซดาไฟน้ำ


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on February 15, 2024 by admin03

โซดาไฟน้ำ เข้มข้น 32%, เข้มข้น 50%

โซดาไฟน้ำ เกิดจากการผสมน้ำกับโซดาไฟเกล็ดในอัตราส่วนต่างๆกัน เป็นการละลายโซดาไฟในน้ำ เพื่อใช้งานต่างๆ

โซดาไฟน้ำ คือสารละลายระหว่างน้ำกับโซดาไฟเกล็ด ซึ่งส่วนใหญ่ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะมีความเข้มข้น ดังนี้

 • โซดาไฟน้ำ 32% , 30 กิโลกรัม ต่อถัง
  Sodium hydroxide 32% (โซดาไฟน้ำ 32%) เป็นสารละลายโซดาไฟที่มีความเข้มข้น 32% มีความเป็นด่างสูง
 • โซดาไฟน้ำ 50% , 30 กิโลกรัม ต่อถัง
  Sodium hydroxide 50% (โซดาไฟน้ำ 50%) เป็นสารละลายโซดาไฟที่มีความเข้มข้น 50% มีความเป็นด่างสูง

 

โซดาไฟน้ำ นำไปใช้งานอะไรบ้าง

 1. ใช้สําหรับขจัดคราบสกปรก และสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ํา ด้วยก้อนหรือละลายน้ําเทราดบริเวณที่มีการอุดตัน ของท่อ
 2. ใช้สําหรับปรับสภาพความเป็นกรดของน้ําให้เป็นด่าง โดยเฉพาะในระบบบําบัดน้ําเสียที่ต้องปรับความเป็นก รด-ด่างของน้ํา
 3. ใช้สําหรับการตกตะกอนของแร่ธาตุหรือโลหะหนักในกระบวนการบําบัดน้ําเสีย – ใช้ฟื้นสภาพของเรซินของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา
 4. ใช้ในกระบวนการฟอกย้อมไหม โดยเฉพาะขั้นตอนการลอกกาวไหมที่ต้องต้มละลายกาวไหมด้วยโซดาไฟ สําหรับการฟอกไหมในระดับครัวเรือน ชาวบ้านเรียกโซดาไฟว่า ผงมัน ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายเคมีฟอกไหม
 5. ใช้ในการผลิตสารชำระล้างต่างๆ เช่นน้ำยาล้างจาน สบู่เหลว
 6. ใช้เป็นสารละลายในปฎิกริยา ไฟฟ้าเคมี (Electrolysis) ใช้ในการทำให้บริสุทธิ์ของสินค้าอื่น เช่นน้ำมันดิบ เพราะสามารถจับกับอิออนของสารแขวงลอยอื่นๆได้ดี

 

การเก็บรักษาโซดาไฟน้ำ

โซดาไฟบรรจุในขนาดที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 1. โซดาไฟแกลลอน จะบรรจุประมาณ 30 กก.
 2. สามารถเก็บไว้ในที่ร่ม และห่างจากแสงแดด และความชื้น
 3. จัดเก็บง่าย ไม่เปลืองพื้นที่

 

โซดาไฟน้ำต่างจากโซดาไฟเกล็ด เพราะโซดาไฟน้ำสามารถนำไปใช้งานได้เลย

ถังบรรจุโซดาไฟ
ถังบรรจุโซดาไฟ

 


 

 

แชร์ให้เพื่อน :