โซดาไฟสามารถติดไฟได้ไหม


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on February 2, 2024 by admin03

โซดาไฟสามารถติดไฟได้ไหม?

  • ถาม : โซดาไฟสามารถติดไฟได้ไหม
  • ตอบ : ไม่ได้

โซดาไฟ เป็นสารเคมีที่เป็นเกล็ดแข็ง ไม่ติดไฟ (ไม่ติดไฟ) แต่หากโดนน้ำจะทำปฏิกิริยารุนแรงจนเกิดความร้อน และเกิดควันขึ้น โซดาไฟมีแบบเกล็ดแข็ง และโซดาไฟน้ำ

“โซดาไฟไม่สามารถติดไฟได้”


แชร์ให้เพื่อน :