โซดาไฟเกล็ดใช้ยังไง


โซดาไฟเกล็ด
แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on February 2, 2024 by admin03

โซดาไฟเกล็ด ใช้ยังไง?

หลายคนมีคำถามว่าจะใช้ “โซดาไฟเกล็ดอย่างไรให้ถูกวิธี ในการใช้โซดาไฟเกล็ดนั้น จำเป็นต้องละลายโซดาไฟกับน้ำก่อน ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการใช้งานโซดาไฟเกล็ด

  1. เตรียมโซดาไฟเกล็ด ประมาณ 1 กิโลกรัม
  2. เติมน้ำลงในภาชนะ 0.5-1 ลิตร
  3. ค่อยๆ เติมโซดาไฟ ลงไปในน้ำ
  4. คนโซดาไฟเรื่อยๆ ให้ละลายจนหมด 5-10 นาที (ในขั้นตอนนี้ อาจจะเกิดควันขึ้นจากปฏิกิริยาโซดาไฟกับน้ำ)
  5. สามารถนำโซดาไฟที่ละลายแล้วไปใช้งานตามที่ต้องการ ได้เลย

* ข้อควรระวัง : โซดาไฟละลายกับน้ำอาจจะเกิดควันและความร้อน ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง


 

แชร์ให้เพื่อน :