โซดาไฟเกล็ด


โซดาไฟเกล็ด

สวัสดีครับ วันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโซดาไฟเกล็ดกันครับ อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่า โซดาไฟนั้น มี 2 แบบหลักๆ คือโซดาไฟเกล็ดและโซดาไฟน้ำ วันนี้เรามาดูกันดีครับ ว่าโซดาไฟเกล็ดนั้น มีกี่แบบ และแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

โซดาไฟเกล็ดนั้น แบ่งออกตามลักษณะของเกล็ดและรูปร่างได้ง่ายๆ 2 แบบ ดังนี้

โซดาไฟเกล็ด

1. โซดาไฟเกล็ดใหญ่ เป็นโซดาไฟที่ใช้งานมากที่สุดและผลิตออกมามากที่สุด เป็นโซดาไฟที่นิยมใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะของโซดาไฟเกล็ดมีดังนี้
* เป็นของแข็งสีขาว ลักษณะเป็นเกล็ด
* การใช้งานสามารถนำไปละลายน้ำแล้วใช้งานได้
* บรรจุในถุง 25 กิโลกรัม ส่วนใหญ่โซดาไฟจากโรงงาน จะบรรจุมาในถุงขนาด 25 กิโลกรัม
* โซดาไฟเกล็ด สามารถละลายน้ำได้ เวลาใช้ส่วนใหญ่ จะนำไปละลายน้ำก่อนใช้งาน

โซดาไฟเกล็ด
โซดาไฟเกล็ดไข่มุก

2. โซดาไฟไข่มุกหรือโซดาไฟเกล็ดไข่มุก โซดาไฟเกล็ดไข่มุกเป็นโซดาไฟอีกแบบหนึ่ง แต่จะมีรูปร่างกลม คล้ายๆไข่มุก ส่วนใหญ่มักนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ โซดาไฟไข่มุกอาจจะมีราคาแพงกว่าโซดาไฟเกล็ดทั่วไป และบรรจุในถุงขนาด 25 กิโลกรัมเช่นเดียวกับโซดาไฟเกล็ดใหญ่

นอกจากโซดาไฟเกล็ดแล้ว โซดาไฟยังมีเป็นรูปแบบอื่นด้วย เช่นโซดาไฟน้ำ เป็นต้น