โซดาไฟในอุตสาหกรรมไทย


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on February 2, 2024 by admin03

โซดาไฟในอุตสาหกรรมไทย

ท่านผู้อ่านคงทราบดีอยู่แล้วว่า โซดาไฟ หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่รู้หรือไม่ครับว่าโซดาไฟถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอะไรบ้างในประเทศไทย

วันนี้ไทยเคมส์จะพามาหาคำตอบครับ โซดาไฟเป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เนื่องจากคุณสมบัติเป็นเบสแก่ ด่างแก่ประกอบด้วยโลหะโซเดียมและเบสไฮดรอกไซด์ ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

การใช้โซดาไฟ ในวงการอุตสาหกรรม

  • อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษ (Pulp and paper) ใช้ในการกำจัดสีหมึกออกจากกระดาษเก่า และใช้ในกระบวนการต้มเยื่อกระดาษ
  • อุตสาหกรรมผลิตเส้นใย (Textiles) ใช้ในกระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ (เช่น ไนลอน และโพลีเอสเตอร์)
  • อุตสาหกรรมผลิตสบู่และสารซักล้าง (Soap and detergents) ใช้ทำปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนน้ำมันพืชหรือไขมันจากสัตว์เป็นสบู่
  • อุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียม (Aluminum production) ใช้เป็นตัวทำละลาย ละลายแร่บ๊อกไซท์(Bauxite) ซึ่งเป็นสินแร่ในการผลิตโลหะอลูมิเนียม
  • การขุดสำรวจหาปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และการปรับปรุงสมบัติของปิโตรเลียมและก๊าซในกระบวนการผลิต ใช้ในการกำจัดกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ และสารประกอบซัลไฟด์อื่น ๆ

ดังนั้นโซดาไฟ จึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกตัวไป และท่านสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเราแทบทุกวัน นอกจากนี้โซดาไฟยังใช้ในวงการอุตสาหกรรมและงานอื่นๆ อีกมากมาย


แชร์ให้เพื่อน :