โซดาไฟไต้หวัน 98%


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on December 19, 2023 by admin03

โซดาไฟไต้หวัน 98%

ชื่อสารเคมี Sodium Hydroxide 98%-Flakes
ชื่อภาษาไทย โซดาไฟไต้หวัน
สูตรเคมี NaOH
ความเข้มข้น 98%
ลักษณะ เป็นเกล็ดขุ่น แข็ง ไม่ติดไฟ
ขนาดบรรจุ 25 กก / ถุง
ใช้ในอุตสาหกรรม * อุตสาหกรรมโรงชุบและโลหะ ที่ต้องใช้โซดาไฟ * อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด * อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำจากยาง * อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ * อุตสาหกรรมถุงมือยาง * ระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปปรับความเป็นกรด เบส ของน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ * ระบบผลิตน้ำประปา * อุตสาหกรรมกระดาษ
*** ลักษณะพิเศษ สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไต้หวัน

โซดาไฟไต้หวัน
โซดาไฟไต้หวัน 98% เป็นโซดาไฟ ที่นิยมใช้งานในประเทศไทย ผลิตจากประเทศไต้หวัน มีคุณภาพดี ด้วยคุณภาพที่สามารถไว้ใจ้ได้ ทำให้เป็นที่นิยมใช้งานในไทย 

โซดาไฟจากไต้หวัน มี 2 แบบดังนี้ 

 • โซดาไฟ ไต้หวันแบบเกล็ด
 • โซดาไฟไต้หวัน แบบไข่มุก 

คุณสมบัติเด่นของโซดาไฟไต้หวัน

 •  มีคุณภาพไว้ใจได้
 • ได้มาตรฐาน NSF ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้

การใช้งานโซดาไฟไต้หวัน
โซดาไฟไต้หวัน นิยมนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมดังนี้

 • อุตสาหกรรมอาหาร โซดาไฟไต้หวัน ได้รับมาตรฐาน NSF ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมได้
 • อุตสาหกรรมโรงชุบและโลหะ ที่ต้องใช้โซดาไฟ
 • อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด
 • อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำจากยาง
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • อุตสาหกรรมถุงมือยาง
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปปรับความเป็นกรด เบส ของน้ำ ปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำให้เป็นด่าง ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
 • ระบบผลิตน้ำประปา
 • อุตสาหกรรมกระดาษ
 • ใช้สำหรับอุตสาหกรรมผลิตสบู่

*** โซดาไฟไต้หวัน ได้รับมาตรฐาน NSF ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมได้

 

แชร์ให้เพื่อน :