โซดาไฟ แบบถุงล่ะ 25 กิโลกรัม


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on February 2, 2024 by admin03

โซดาไฟ แบบถุงล่ะ 25 กิโลกรัม
สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้งานปริมาณมาก

ข้อดีของโซดาไฟแบบถุง มีดังนี้

  • จัดเก็บง่าย และมีขนาดที่เหมาะสม
  • ขนส่งง่าย ยกได้ เพราะน้ำหนักไม่หนักมาก
  • เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในโรงงาน หรืองานที่ต้องใช้โซดาไฟปริมาณมาก
  • โซดาไฟ ขนาดบรรจุในถุงกระสอบ กระสอบละ 25 กิโลกรัม

 

ซดาไฟขนาด กระสอบละ 25 กิโลกรัม มีของประเทศต่างๆ ดังนี้

  • โซดาไฟจีน กระสอบล่ะ 25 กิโลกรัม
  • โซดาไฟไทยอาซาฮี กระสอบล่ะ 25 กิโลกรัม
  • โซดาไฟไต้หวัน กระสอบล่ะ 25 กิโลกรัม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกัโซดาไฟ


แชร์ให้เพื่อน :