โซดาไฟ AGC(อาซาฮี)


แชร์ให้เพื่อน :

โซดาไฟ AGC (อาซาฮี)

โซดาไฟ agc ของยี่ห้ออาซาฮีเป็นยี่ห้อที่ผลิตในประเทศไทย ใช้งานได้ในหลายด้าน เป็นที่นิยมในการนำไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร และในครัวเรือน

โซดาไฟเกล็ดอาซาฮี 98%

โซดาไฟเป็นสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน เนื่องจากเป็นเบสแก่ ดูดความชื้นได้ดีมาก เมื่อเอาออกจากภาชนะบรรจุ ตั้งทิ้งไว้ จะกลายเป็นของเหลว เพราะถูกเจือจางด้วยความชื้น

การใช้งาน : โซดาไฟเกร็ดตัวนี้เหมาะแก่การนำมาใช้ในโรงงานผลิตสารเคมีเรยอนอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและการผลิตกระดาษอลูมิเนียมผงซักฟอกสบู่กระบวนการผลิตสิ่งทอการชุบโลหะ และเป็นผลิตภัณฑ์เคมีคุณภาพสูงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย


โซดาไฟไข่มุก 99%

โซดาไฟไข่มุกอาซาฮี 99% ผลิตในประเทศไทย

การใช้งาน : โซดาไฟไข่มุกเหมาะแก่การนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษสบู่,ผงซักฟอก,สิ่งทอปิโตรเลียม,ยายางแก้วการชุบโลหะการทำน้ำให้บริสุทธิ์การกำจัดคราบ เป็นผลิตภัณฑ์เคมีคุณภาพสูงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย


โซดาไฟ AGC ,
โซดาไฟอาซาฮี ,
โซดาไฟเกล็ด ,
โซดาไฟไข่มุก

แชร์ให้เพื่อน :