โซดาไฟ Food grade (โซดาไฟเกรดอาหาร)


แชร์ให้เพื่อน :

โซดาไฟ Food grade คืออะไร?
โซดาไฟ Food grade หาซื้อที่ไหน?
โซดาไฟ เกรดอาหาร

สวัสดีครับ สำหรับท่านที่มองหา โซดาไฟ Food grade คงจะสงสัยว่า โซดาไฟชนิดนี้ ต่างจากโซดาไฟทั่วไปอย่างไร สำหรับโซดาไฟ food grade นั้นมีข้อแตกต่างคือ ได้ผลการรับรอง NSF – สมาคมสุขาภิบาลแห่งชาติ (National Sanitation Foundation) หมายถึงสามารถใช้สารเคมีที่ได้รับรองจาก NSF ในอุตสาหกรรมทางอาหารได้

โดยโซดาไฟที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย NSF นี้ ก็คือ โซดาไฟไต้หวัน เป็นโซดาไฟที่ผลิตจากประเทศไต้หวัน และได้การรับรองเครื่องหมาย NSF

สรุปโซดาไฟ food grade คือ โซดาไฟที่ได้รับรองเครื่องหมาย NSF และเป็นโซดาไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรือการทำอาหารได้ 


การใช้งานโซดาไฟเกรดอาหาร (โซดาไฟ food graade)
สำหรับการใช้งานโซดาไฟเกรดอาหาร นั้น ว่วนมากจะใช้เพื่อทำความสะอาดเช่น ล้างพื้นที่ประกอบอาหาร หรือล้างภาชนะเช่น ขวดแก้วในขั้นตอนการทำความสะอาด หรือ รีไซเคิล หรือการล้างตลาดสดในระหว่างการระบาดของโควิด หรือการล้างห้องครัว โรงครัว เป็นต้น

โซดาไฟไต้หวัน เป็นโซดาไฟที่ได้รับการรับรอง NSF


โซดาไฟ Food grade หาซื้อที่ไหน?

สำหรับโซดาไฟ food grade นั้นสามารถหาซื้อได้จากร้านเคมีภัณฑ์ โดยท่านต้องสอบถามว่าได้รับการรับรอง หรือไม่ หรือสามารถหาซื้อได้โดยตรงจากเรา

แชร์ให้เพื่อน :