ผลกระทบของโซดาไฟต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีการทิ้งโซดาไฟ

แชร์ให้เพื่อน :

วิธีการทิ้งโซดาไฟแบบถูกต้อง

ผลกระทบของโซดาไฟต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีการทิ้ง โซดาไฟ

 

โซดาไฟเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง และมีการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลายอย่าง แต่ถ้าทิ้งโซดาไฟเข้าสู่สิ่งแวดล้อม จะมีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศน์ ดังนี้

  • โซดาไฟมีฤทธิ์เป็นด่างสูง จะทำให้ค่า pH ของน้ำและดินเปลี่ยนแปลง ทำให้สภาพแวดล้อมเสีย ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชหรือสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์น้ำที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่าง
  • โซดาไฟ จะทำให้เกิดการกัดกร่อนของวัสดุที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น โลหะ หิน และคอนกรีต ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้าง เพราะมีการกัดกร่อน


การทิ้งโซดาไฟ ควรทิ้งอย่างไร

โซดาไฟถือว่าเป็นสารเคมีที่อันตราย ดังนั้นการทิ้งโซดาไฟ ต้องทำอย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติดังนี้

  • ไม่ทิ้งโซดาไฟรวมกับขยะทั่วไป แต่ต้องแยกโซดาไฟออกมาเสมอ โดยทิ้งโซดาไฟในถุงพลาสติกหรือถุงดำที่ปิดมิดชิด
  • ใช้เทปพันถุงให้เรียบร้อยพร้อมติดป้ายว่า “ขยะสารเคมีปนเปื้อน” หรือทิ้งในถังขยะสำหรับทิ้งสารเคมีโดยเฉพาะ
  • ห้ามทิ้งโซดาไฟรวมกับถังขยะทั่วไป ห้ามทิ้งโซดาไฟลงพื้นดิน หรือทิ้งโซดาไฟลงในแม่น้ำเด็ดขาด


แชร์ให้เพื่อน :