วิธีการใช้งานโซดาไฟให้ปลอดภัย

แชร์ให้เพื่อน :

วิธีการใช้งานโซดาไฟให้ปลอดภัย

โซดาไฟ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า คอสติกโซดา (caustic soda) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์(NaOH) เป็นของแข็งสีขาว เป็นเกล็ด ผลิตมาจาก สารตั้งต้นที่เป็นเกลือ คือโซดาไฟผลิตจากเกลือ นั่นเอง 

วันนี้เราทำความรู้จักกับโซดาไฟ และการใช้งานให้ถูกต้อง และปลอดภัย


คุณสมบัติของโซดาไฟ
– เป็นของแข็ง สีขาว
– ละลายน้ำได้
– ดูดความชื้นได้ดี
– อาจจะอยู่ในรูปของเหลว หรือ โซดาไฟน้ำ


โซดาไฟ นั้นถือเป็นสารเคมีที่ใช้แทบจะกันทุกครัวเรือน โดยใช้ทำความสะอาด หรือ ที่นิยมกันมาก คือ ใช้ล้างท่อชักโครกที่ตัน หรือแก้ปัญหาท่อตันนั่นเอง โดยการใช้งานโซดาไฟในครัวเรือนนั้นทำได้หลายอย่างเช่น
– ใช้เท ลงท่อชักโครกเพื่อแก้ปัญหาท่ออุดตัน
– ใช้เทลงท่อน้ำทิ้ง เพื่อแก้ปัญหาท่อ อุดตัน
– ใช้ล้างทำความสะอาดตะไคร่น้ำ หรือบริเวณที่สกปรก
– ใช้ล้างทำความสะอาด คราบไขมัน เส้นผม ฆ่าเชื้อโรค


ขั้นตอนการใช้งานโซดาไฟ แก้ปัญหาโถส้วมอุดตัน

1.เตรียมโซดาไฟ 99% ประมาณ 1 กิโลกรัม
2.ผสมโซดาไฟกับน้ำ ในปริมาณอัตราส่วน โซดาไฟ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 0.5 -1 ลิตร *ควรผสมในภาชนะที่เป็นแก้วหรือเหล็ก
3.คนให้โซดาไฟละลายหมด ในขั้นตอนนี้อาจจะมีวันและความร้อนเกิดขึ้น ระมัดระวังอย่าสัมผัสหรือเข้าตา จมูก ปาก
4.นำไปเทในท่อหรือชักโครกที่ตัน
5.รอประมาณ 10-20 นาที เพื่อให้โซดาไฟกัดสิ่งอุดตันเช่น คราบน้ำมัน เศษอาหาร หรือเส้นผม เป็นต้น
*อาจจะไม่ได้ผลหากเป็นพลาสติกหรือเศษผ้าอุดตัน
6.เทน้ำสะอาดตาม เพื่อชำระล้างโซดาไฟและเศษสิ่งของที่อุดตันให้ลงไปตามท่อหรือ ชักโครก

ข้อมูลจาก https://thaichems.com/6-ขั้นตอนการใช้โซดาไฟ-เพ/


วิธีการเก็บรักษาโซดาไฟ
ในกรณีเป็นโรงงานที่ต้องใช้โซดาไฟจำนวนมากและต้องเก็บโซดาไฟไว้ใช้ วิธีในการเก็บโซดาไฟให้ถูกต้องและใช้งานได้นาน มีดังนี้
– เก็บในที่แห้ง ห่างจากแหล่งความชื้น
– เก็บให้ห่างจากวัตถุไวไฟ หรือสารติดไฟต่างๆ
– ควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน เวลาใช้งานโซดาไฟ เช่น หน้ากาก ถุงมือ รองเท้ายาง เสื้อคลุม เป็นต้น
– หลังการใช้งานโซดาไฟ ควรทำความสะอาดร่างกายให้สะอาด


วิธีการปฐมพยาบาลหากได้รับอันตรายจากโซดาไฟ
โซดาไฟนั้นเป้นสารเคมีที่อันตราย ต้องใช้ความระมัดระวังในการใชงาน หากได้รับอันตรายจากโซดาไฟ ก็ควรปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี

– หากโซดาไฟ เข้าตา ให้ใช้น้ำสะอาดล้างตาผ่านๆหลายๆครั้ง
– หากถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด และทายาแก้แผลไฟไหม้ หรือว่านหางจรเข้
– หากเข้าปากให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาด
– หากกลืนกินโซดาไฟ ให้รีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที

แชร์ให้เพื่อน :