ข้อห้ามโซดาไฟ

แชร์ให้เพื่อน :

ข้อห้ามโซดาไฟ

สวัสดีครับ วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับข้อห้ามในการใช้โซดาไฟ หรือข้อควรระวังในการใช้โซดาไฟ กันครับ

โซดาไฟนั้น เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง การใช้งานโซดาไฟนั้นจึงต้องมีความระมัดระวัง วันนี้เรามาดูข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้งานโซดาไฟ กันครับ

1.ห้ามราดน้ำลงในโซดาไฟ โดยตรงเพราะโซดาไฟจะฟุ้ง การละลายโซดาไฟนั้น ให้ละลายในภาชนะเช่น กะละมังเหล็กหรือ อลูมิเนียมโดยการตักโซดาไฟลงไปละลายในน้ำ
2.ห้ามรับประทาน โซดาไฟ หากเด็กเล็กหรือคนที่ไม่รู้ว่าเป็นโซดาไฟ เผลอทานโซดาไฟให้รีบพาไฟพบแพทย์ ให้ดื่มน้ำหรือนม เพื่อให้โซดาไฟเจือจาง แล้วรีบพาไปพบแพทย์
3.ห้ามเก็บโซดาไฟใกล้แหล่งน้ำหรือที่เปียกชื้น การเก็บโซดาไฟในที่ชื้น อาจจะทำให้โซดาไฟละลายหรือเปลี่ยนเป็นของเหลว ควรเก็บโซดไฟในที่แห้ง และห่างจากแหล่งน้ำ
4.ห้ามสูดดม ควันที่ฟุ้งมาจากโซดาไฟ ในขั้นตอนการละลายโซดาไฟ เพราะฝุ่นควันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใส่แมส เพื่อป้องกันการสูดดม หรือให้ละลายโซดาไฟในพื้นที่โล่ง

ข้อมูลเบื้องต้น เป็นข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้งานโซดาไฟ หากท่านต้องใช้โซดาไฟก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานโซดาไฟ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น


แชร์ให้เพื่อน :