การใช้งานคลอรีน

แชร์ให้เพื่อน :

การใช้งานคลอรีน ในงานต่างๆ

จำหน่ายคลอรีนผง ราคาโรงงาน จัดส่งถึงหน้างาน

สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูวิธีการใช้งานคลอรีนในงานต่างๆ และอัตราส่วนที่เหมาะสม

คลอรีนมีประโยชน์ดังนี้

• ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และจุลินทรีย์ใน น้ำดื่ม น้ำประปาและน้ำในสระว่ายน้ำ ซึ่งเป็นงานที่ใช้คลอรีน
• ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต อาหาร กระดาษ ทำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ทำสีผสมอาหาร ยาฆ่าแมลง สี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลาสติก เวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมเท็กไทล์ ฯลฯ
• ในทางอินทรีย์เคมี ใช้คลอรีนทำปฏิกิริยาออกซิเดชันและทำปฏิกิริยาแทนที่ เพราะคลอรีนมีคุณสมบัติเคมีที่ต้องการใน สารประกอบอินทรีย์ เมื่อเข้าไปแทนที่ ไฮโดรเจน (ในการผลิต ยางสังเคราะห์)
• ใช้ในการผลิตคลอเรต (chlorates) เช่น คลอโรฟอร์ม (chloroform) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride) และใชในการสกัด โบรมีน
• ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ทำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ทำสีผสมอาหาร ยาฆ่าแมลง สี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลาสติก เวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอต่าง ๆ เป็นต้น

คลอรีนสำหรับสระว่ายน้ำ
คลอรีนสำหรับน้ำประปา

วิธีการใช้งาน

  • วิธีการใช้งานคลอรีนนั้นขึ้นอยู่กับว่านำไปใช้ด้านใด เช่น น้ำประปา จ่ายคลอรีนไปแล้ว จะต้องพักอย่างน้อย 30 นาที ภาชนะปิดมิดชิด ต้องให้มีคลอรีน เหลือในระบบ ที่แนะนำ คือ ระหว่าง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (0.2-0.5 ppm.)

ตัวอย่างการใช้งานคลอรีนกับงานต่างๆ

วัตถุประสงค์ ความเข้มข้นที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้
ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 100 – 125 ppm. 10 นาที
ฆ่าเชื้อรา 100 ppm. 1 ชั่วโมง
ทำความสะอาด โรงเรือนเลี้ยงปศุสัตว์ 10,000 ppm. 10 นาที แล้วล้างออก
ทำความสะอาด โรงเลี้ยง เป็ด-ไก่ 5,000 ppm. 3 – 5 นาที แล้วล้างออก
ฆ่าเชื้อในบ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเพาะลูกกุ้ง 20 – 30 ppm. 5 – 7 วัน จนคลอรีนสลายตัวหมด
ฆ่าเชื้อในบ่อเลี้ยงปลา บ่อเพาะลูกปลา 20 – 30 ppm. 5 – 7 วัน จนคลอรีนสลายตัวหมด
ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ 200 – 300 ppm. 5 – 10 นาที แล้วล้างออก
ฆ่าเชื้อและดับกลิ่น ในตลาดสด 5,000 – 10,000 ppm. 10 นาที แล้วล้างออก
ในสระว่ายน้ำ 0.6 – 1 ppm. รักษาระดับ pH ของน้ำที่ 7.2 – 7.8 และความเข้มข้นของคลอรีนให้คงที่
ในโรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง 2 ppm. รักษาระดับให้คงที่ ในน้ำที่ใช้ลดความร้อน ของอาหารกระป๋องหลังบรรจุ
ใช้ในการทำน้ำประปา 0.5 ppm. 30 นาที ก่อนจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ
ใช้ฆ่าเชื้อ ในขบวนการบำบัดน้ำทิ้ง 20 – 30 ppm. ยังไม่ถึงขั้น สเตอริไลท์ (Sterilization) ขบวนการย่อยสลาย ยังคงอยู่ได้
ใช้ลดค่า BOD ในน้ำเสีย 0.5 ppm. 15 นาที สามารถค่า BOD ได้ 15 – 30%
ใช้ลดการพองของตะกอน ในน้ำทิ้ง 0.1 ppm. 1 นาที
ลดการเกิดฟอง และตกตะกอนในน้ำเสีย 10 – 15 ppm. -

 


 

 

แชร์ให้เพื่อน :