คลอรีนผง

แชร์ให้เพื่อน :

คลอรีนผง 

จำหน่ายคลอรีนผง ราคาโรงงาน จัดส่งถึงหน้างาน 

คลอรีนคุณภาพดี จากโรงงานคุณภาพ ราคาส่ง🗂️ ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ คลอรีน


คลอรีนผง 

สวัสดีครับ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ คลอรีน กันครับ คลอรีนนั้น เรารู้จักกันดีว่าเป็นสารที่เอาไว้ใช้ฆ่าเชื้อโรค มีกลิ่นเฉพาะ วันนี้เรามาทำความรู้กับคลอรีนกันมากขึ้นครับ 

คลอรีน (อังกฤษ: Chlorine) (จากภาษากรีกoros แปลว่าสี “เขียวอ่อน”) เป็นธาตุเคมีที่มีเลขอะตอม 17 และสัญลักษณ์ Cl เป็นแฮโลเจน พบในตารางธาตุ ในกลุ่ม 17 เป็นส่วนของเกลือทะเลและสารประกอบอื่น ๆ ปรากฏมากในธรรมชาติ และจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ รวมถึงมนุษย์ด้วย ในรูปของก๊าซ คลอรีนมีสีเขียวอมเหลือง มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ 2.5 เท่า มีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง และเป็นพิษอย่างร้ายแรง เป็นตัวออกซิไดซ์ ฟอกขาว และฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของคลอรีน :

 •  เป็นคลอรีนชนิดผง และเม็ด / เกล็ด สะดวกในการเก็บรักษาและการใช้งาน แต่จะมีค่าความคงตัวต่ำกว่าคลอรีน ชนิด 70% ซึ่งค่า % ความคงตัวอาจต่ำกว่า 65% – เหมาะสําหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ําประปา ระบบน้ําเสียอุตสาหกรรม ต่าง ๆ และน้ําดื่มน้ําใช้ ทั่วไป
 • มีราคาถูกกว่าคลอรีน 70 % (Sodium Process) และชนิด 90% (Trichloroisocyanuric Acid) คลอรีน 60% (Sodium Dichloroisocyanurate)

ข้อเสียของคลอรีน :

 • ละลายน้ําได้แต่จะมีบางส่วนเป็นตะกอนแคลเซี่ยม (ผงปูน) ทําให้ต้องพักทิ้งไว้ให้ตกตะกอนก่อน และจึงนําส่วนที่เป็นน้ําใสไปใช้งาน จึงต้องระวังในเรื่องของตะกอนผงปูน
  เพราะจะทําให้เครื่องจ่ายคลอรีนเกิดการอุดตันได้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกําจัดกากตะกอน ที่หลงเหลือ
 • การใช้งานค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร และใช้เวลาในการเตรียมการนาน – มี pH มากกว่า 9 ซึ่งเป็นด่าง ทําให้จําเป็นต้องมีการปรับ pH ของน้ํา ให้เป็นกรดเล็กน้อยก่อน จึงสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีในการปรับค่าน้ําเพิ่มเติม

การใช้ประโยชน์

 • ใช้ฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย และจุลินทรีย์ใน น้ำดื่ม และน้ำในสระว่ายน้ำ
 • ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต กระดาษ ทำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ทำสีผสมอาหาร ยาฆ่าแมลง สี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลาสติก เวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมเท็กไทล์ ฯลฯ
 • ในทาง อินทรีย์เคมี ใช้ธาตุนี้ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันและทำปฏิกิริยาแทนที่ เพราะคลอรีนมีคุณสมบัติเคมีที่ต้องการใน สารประกอบอินทรีย์ เมื่อเข้าไปแทนที่ ไฮโดรเจน (ในการผลิต ยางสังเคราะห์)
 • ใช้ในการผลิตคลอเรต (chlorates) เช่น คลอโรฟอร์ม (chloroform) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride) และใชในการสกัด โบรมีน
 • ใช้บำบัดน้ำเสีย 
 • ใช้ฆ่าเชื้อในครัวเรือนทั่วไป ล้างผัก ล้างสิ่งของต่างๆ

 

แหล่งที่พบและการผลิต
ในธรรมชาติคลอรีนอยู่ในรูปของ คลอไรด์ไอออน (chloride ion) หรือเป็นรูปของ เกลือ ซึ่งละลายอยู่ในน้ำทะเลประมาณกันว่ามีอยู่ราว 1.9 %ของมวลน้ำทะเลใน มหาสมุทร ความเข้มข้นของ คลอไรด์ไอออน ที่มากกว่าในน้ำทะเลได้แก่น้ำใน ทะเลเดดซี (Dead Sea) และน้ำในเหมืองเกลือใต้ดิน คลอไรด์ไอออนที่พบทั่วไปได้แก่

 • ฮาไลต์ (halite-โซเดียมคลอไรด์) ,
 • ไซลไวต์ (sylvite-โพแทสเซียมคลอไรด์) ,
 • คาร์นัลไลต์ (carnallite-โพแทสเซียม แมกนีเซียม คลอไรด์ เฮกซาไฮเดรต)
 • ในอุตสาหกรรมธาตุคลอรีนผลิตได้โดยปฏิกิริยา อิเล็กไลสิส (electrolysis) โซเดียมคลอไรด์ ที่ละลายในน้ำ กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการคลอร์อัลคะไล ซึ่งนอกจากได้คลอรีนแล้วยังมีผลพลอยได้ ไฮโดรเจน และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ด้วย, ตาม สมการเคมี ข้างล่างนี้

2 NaCl + 2 H2O → Cl2 + H2 + 2 NaOH

ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/คลอรีน

คลอรีนผง 90% ไว้บำบัดน้ำในสระ

คลอรีนใช้ฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำ

วิธีใช้คลอรีนผง65% (แคลเซียมไฮโปคลอร์ไลต์)
1.วิธีผสม เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย จุลินทรีย์ และเชื้อไวรัส แบบเข้มข้น โดยใช้คลอรีนผง65% ปริมาณ 3กรัม หรือ 1ช้อนชา(ไม่พูน) : ต่อน้ำ 1 ลิตร ใช้ฉีดพ่น ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิว วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้าน ในครัวเรือน และพื้นที่ต่างๆได้สะอาด ใช้ผสมน้ำยาถูพื้นเพื่อฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรียและไวรัสบนพื้นได้ ใช้แช่ ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ต่างๆให้สะอาดได้100%
2.วิธีผสมใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ภายในบ้าน สำนักงาน บริเวณต่างๆที่ต้องการ และตามร่างกาย ควรผสม 1 ช้อนชา: ต่อน้ำ 10 ลิตร. ใส่ในขวดสเปรย์ ขนาดเล็ก หรือใหญ่ที่มีขนาดละอองที่ละเอียดได้ตามสะดวก
3.วิธีผสมน้ำอาบ น้ำใช้ในครัวเรือนทั่วๆไป คลอรีน65% 1ช้อน : ต่อน้ำ 200ลิตร โดยผสมน้ำให้ละลายก่อน แล้วเทคลอรีนที่ผสมลงไปในถังน้ำที่อาบ หรือ ถังเก็บน้ำของท่าน ทิ้งไว้ 25-30นาที สามารถใช้อาบ ซักผ้า ล้างภาชนะ ล้างหน้าแปรงฟันได้ตามปกติ

หลักการใช้งานคลอรีน :
คลอรีน เป็นสารเคมีที่ใช้สําหรับฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 99% รวมทั้ง อี.โคไล (E.coli) และเชื้อไวรัส นอกจากนี้ที่สําคัญคือมีฤทธิ์คงเหลือเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ําต่อไปได้อีก โดยคลอรีนที่ เติมลงไปจะละลายน้ําอยู่ในรูปของคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) ทําหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในภายหลัง ทั้งนี้การฆ่าเชื้อโรคจะมีประสิทธิภาพจะต้องมีปริมาณและระยะ เวลาที่เหมาะสมข้อดีของคลอรีนที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค เพราะราคาไม่แพง ใช้ง่าย และการดูแลเก็บรักษาง่าย คลอรีนที่เหมาะสมสําหรับใช้ในครัวเรือน ได้แก่ คลอรีนผง คลอรีนเม็ดและคลอรีน นํา ควรเลือกชนิดที่มีปริมาณพอเหมาะ ในการใช้แต่ละครั้ง เพราะคลอรีนมีการระเหยเสื่อมคุณภาพได้ และจะใช้ไม่ได้ผล คลอรีนผง เป็นผง หรือเกล็ดสีขาว เวลาใช้ต้องนํามาละลายน้ําแล้วนําส่วนที่เป็นน้ําใสไปใช้งาน วิธีใช้ คลอรีนผง 65 % เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ําดื่มและน้ําใช้ล้างผักสด ผลไม้ อาหารทะเล ภาชนะ


ปริมาณและระยะเวลาการทําลายเชื้อโรค
คลอรีน เป็นสารเคมีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสา มารถทําลายเชื้อโรคได้หลายชนิด ขอแนะนําในการใช้คลอรีน แบบผงมีปริมาณ ระยะเวลาการใช้และ

วิธีเตรียม ดังนี้
1. เตรียมน้ําใส่ภาชนะตามขนาดที่ต้องการใช้ประโยชน์
2. ตักน้ําในภาชนะที่เตรีมมา1แก้ว
3. นําผงคลอรีนผสมลงไปตามสัดส่วน แล้วคนให้เข้ากัน
4. ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน
5. นําน้ําส่วนที่เป็นน้ําใส ผสมในภาชนะที่เตรีมน้ําไว้
6.นําตะกอนที่กันแก้วไปทิ้งในกลุ่มขยะมีพิษ

หมายเหตุ
1. คลอรีน65% เหมาะสําหรับใช้ในการบําบัดน้ําและประโยชน์ ในด้านอื่นๆ
2. คลอรีน70% เหมาะสําหรับบําบัดน้ําและประโยชน์อื่นๆ
3. คลอรีน90% เหมาะสําหรับบําบัดน้ําในสระว่ายน้ํา

แชร์ให้เพื่อน :