การใช้โซดาไฟเพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อกุ้ง

แชร์ให้เพื่อน :

การใช้โซดาไฟเพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อกุ้ง

เราสามารถใช้โซดาไฟเพื่อปรับสภาพน้ำให้เป็นกลางให้เหมาะกับการเลี้ยงกุ้ง ในฟาร์มกุ้ง

ในขั้นตอนการเลี้ยงกุ้ง น้ำอาจจะเสียได้หรือน้ำเป็นกรดหรือด่างมากเกินไป และทำให้กุ้งป่วยหรือตายได้ ดังนั้นจึงต้องหาสารเคมีบางตัวมาปรับสภาพน้ำ ที่นิยมมากๆ ในการใช้ปรับค่า PH หรือค่าความเป็นกรด ด่าง ในบ่อกุ้งคือ โซดาไฟ,กรดเกลือ,ปูนขาว เป็นต้น

ขั้นตอนการใช้โซดาไฟ ปรับสภาพน้ำ มีดังนี้

เตรียมโซดาไฟแบบกระสอบล่ะ 25 กิโลกรัม ให้พร้อมในการใช้งาน

 1. ผสมโซดาไฟกับน้ำ ในอัตราส่วน โซดาไฟ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 0.5 -1 ลิตร
 2. คนให้โซดาไฟละลายหมด ระวังอย่าสัมผัสหรือเข้าตา จมูก ปาก
 3. เทในบ่อกุ้งที่ต้องการปรับสภาพน้ำ เทริมบ่อ หรือบริเวณที่มีกังหันพัดน้ำ
 4. เทน้ำสะอาดตาม เพื่อชำระล้างโซดาไฟให้หมด
 5. น้ำจะค่อยๆ ปรับสภาพ และให้หมั่นเช็คคุณภาพน้ำเรื่อยๆ

ขั้นตอนดังกล่าวสามารถทำก่อนการลงลูกกุ้ง เพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำได้เลย หรือทำในช่วงที่มีกุ้งอยู่ในบ่อก็ได้


การปรับสภาพน้ำด้วยโซดาไฟในขณะที่มีกุ้งอยู่ในบ่อ (บ่อกุ้งเป็น)

 • สามารถปรับค่า ph โดยใช้โซดาไฟในช่วงเวลาเลี้ยงกุ้งในบ่อได้เลย
 • การปรับสภาพน้ำ ควรปรับช่วงเช้าหรือช่วงเย็น
 • การใช้งานโซดาไฟคือละลายในน้ำ แล้วค่อยๆ รินสารละลายโซดาไฟลงในน้ำ
 • บางฟาร์มที่มีกังหันพัดน้ำ ก็ให้เติมน้ำโซดาไฟใกล้กับกังหันพัดน้ำ เพื่อให้กังหันช่วยพัดโซดาไฟให้ไหลเวียนทั่วบ่อ

การใช้โซดาไฟในฟาร์มกุ้ง ใช้งานเพื่อประโยชน์ดังนี้

 1. ใช้โซดาไฟฆ่าเชื้อก้นบ่อ คือสาดโซดาไฟให้ทั่วบ่อ โซดาไฟจะช่วยขจัดคราบสกปรกและฆ่าเชื้อโรค
 2. ใช้โซดาไฟเพื่อปรับสภาพน้ำให้เป็นกลาง ให้เหมาะกับการเลี้ยงกุ้ง
 3. ใช้ล้างและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้งานในบ่อกุ้ง เช่น ทุ่นลอย อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น


แชร์ให้เพื่อน :