Sale!

Original price was: ฿26.00.Current price is: ฿24.00.

500 กิโลกรัม  26.00 บาท / กิโลกรัม
1 ตัน   25.50 บาท / กิโลกรัม
5 ตัน 24.50 บาท / กิโลกรัม
10 ตัน 24.00 บาท / กิโลกรัม

* ราคาอัพเดท กุมภาพันธ์ 2567

 

โซดาไฟจีน

โซดาไฟ 99% , โซดาไฟเกล็ดจีน 99%

โซดาไฟจีน ถือเป็นโซดาไฟที่ราคาถูกและส่งออกมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากในบรรดาโซดาไฟที่ไทยใช้งานมากที่สุด

 • ชื่อภาษาไทย : โซดาไฟเกล็ดจีน
 • สูตรเคมี : NaOH
 • ความเข้มข้น : 99%
 • ลักษณะ : เป็นเกล็ดขุ่น แข็ง ไม่ติดไฟ
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  จีน
 • ขนาดบรรจุ : 25 กก / ถุง

*** ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามทางไลน์


 

10000000 in stock

แชร์ให้เพื่อน :

Description

โซดาไฟจีน

โซดาไฟ 99% , โซดาไฟเกล็ดจีน 99%

โซดาไฟจีน ถือเป็นโซดาไฟที่ราคาถูกและส่งออกมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากในบรรดาโซดาไฟที่ไทยใช้งานมากที่สุด

 • ชื่อภาษาไทย : โซดาไฟเกล็ดจีน
 • สูตรเคมี : NaOH
 • ความเข้มข้น : 99%
 • ลักษณะ : เป็นเกล็ดขุ่น แข็ง ไม่ติดไฟ
 • ผลิตภัณฑ์ของประเทศ :  จีน
 • ขนาดบรรจุ : 25 กก / ถุง

ข้อดีของโซดาไฟจีน

 • ราคาถูก เพราะจีนถือว่าเป็นแหล่งผลิจโซดาไฟจำนวนมาก
 • ใช้งานได้ค่อนข้างดี ความเข้มข้นสูง 99% ใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรม
 • เก็บไว้ได้นาน โซดาไฟจีนสามารถเก็บไว้ได้นาน ก่อนการนำไปใช้งาน
 • มีใบรับรองคุณภาพ โซดาไฟจีนมีการตรวจสอบและมีใบรับรองคุณภาพ

⬇️ ดาวน์โหลดใบรับรองคุณภาพของโซดาไฟจีน


โซดาไฟจีนใช้ในอุตสาหกรรม อะไรได้บ้าง :

 • อุตสาหกรรมโรงชุบและโลหะ ที่ต้องใช้โซดาไฟ
 • อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด
 • อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำจากยาง
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • อุตสาหกรรมถุงมือยาง
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปปรับความเป็นกรด เบส ของน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
 • ระบบผลิตน้ำประปา
 • อุตสาหกรรมกระดาษ

การขนส่ง

 • รถกระบะ ส่งได้ 100 ถุง หรือ 1 ตัน – 2 ตัน ขึ้นไป
 • รถ 6 ล้อ ส่งได้ 10 ตัน ขึ้นไป 

 

 


Additional information

1 ตัน

25.50 บาท / กิโลกรัม

5 ตัน

24.50 บาท / กิโลกรัม

10 ตัน

24.00 บาท / กิโลกรัม