กรดซิตริก โมโน บีพี 93

Citric Acid Monohydrate BP93

กรดมะนาว

ชื่อเรียกทั่วไป : Citric Acid / ซิตริก แอซิด / กรดมะนาว

ลักษณะของกรดมะนาว : ลักษณะภายนอกเป็นเกล็ดสีขาว เล็ก คล้ายน้ำตาล ไม่มีกลิ่น มีรสชาดเปรี้ยวคล้ายมะนาว จึงถูกเรียกว่า “กรดมะนาว”

ประเทศที่ผลิต : ประเทศไทย

ยี่ห้อ : SUNSHINE

ขนาดบรรจุ : 25 กิโลกรัม

แชร์ให้เพื่อน :

Description

กรดซิตริก โมโน บีพี 93

Citric Acid Monohydrate BP93

กรดมะนาว

ชื่อเรียกทั่วไป : Citric Acid / ซิตริก แอซิด / กรดมะนาว

ลักษณะของกรดมะนาว : ลักษณะภายนอกเป็นเกล็ดสีขาว เล็ก คล้ายน้ำตาล ไม่มีกลิ่น มีรสชาดเปรี้ยวคล้ายมะนาว จึงถูกเรียกว่า “กรดมะนาว”

ประเทศที่ผลิต : ประเทศไทย

ยี่ห้อ : SUNSHINE

ขนาดบรรจุ : 25 กิโลกรัม


กรดซิตริก (Citric acid) หรือ กรดมะนาว เป็นเป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) ที่ใช้อย่างกว้างขวางในอาหาร และเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมการผลิตยา ใช้ในการเพิ่มรสชาดให้กับอาหารมีรสเปรี้ยว  มีรสชาดเปรี้ยวคล้ายมะนาว จึงถูกเรียกว่า “กรดมะนาว” และมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน มีความปลอดภัยในการบริโภค สามารถเติมลงไปในอาหารโดยไม่เกิดอันตราย สามารถใช้เป็นวัตุแต่งรสชาดอาหาร หรือแต่งกลิ่นอาหารได้ กรดมะนาวสามารถย่อยสลายได้ง่ายและไม่เป็นพิษต่อส่งแวดล้อม

กรดมะนาวสามารถผลิตได้จากน้ำผลไม้หรือการหมักแป้ง และน้ำตาล ทำให้เกิด กรดมะนาวขึ้น

การใช้ประโยชน์กรดซิตริก หรือ กรดมะนาว

1.ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร โดยเพิ่มรสเปรี้ยวให้กับอาหาร และมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน

2.ใช้เป็นสารกันบูดได้ในอาหารบางชนิด

3.ใช้เป็นสารให้ความเปรี้ยวในอาหารหลากหลายชนิด เช่น อาหารกระป๋อง, อาหารหมักดอง, เครื่องดื่มน้ําอัดลม, ขนมขบเคี้ยว และลูกอมต่างๆ และไอศรีม เป็นต้น

4.ใช้ในการผลิตมะนาวเทียม โดยมีรสชาดเปรี้ยว

5.ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยา

6.ใช้ในครัวเรือนเช่น ใช้ล้างผักและผลไม้ โดยช่วยถนอมสีของผักและผลไม้ ให้สดใหม่ โดยปริมาณที่ใช้คือ 5 กรัมต่อน้ํา 1 ลิตร แช่ผักหรือผลไม้นาน 10-15 นาที