โซดาไฟใช้ปรับค่า pH ในน้ำ

แชร์ให้เพื่อน :


โซดาไฟใช้ปรับค่า pH ในน้ำ

สวัสดีครับ อย่างที่เราทราบแล้วว่า โซดาไฟนั้น มีประโยชน์หลายอย่าง วันนี้เรามาดูประโยชน์อีกอย่างของโซดาไฟ นั่นก็คือ การบำบัดน้ำเสีย หรือการใช้ โซดาไฟใชปรับค่า pH ในน้ำ กันครับ

 


ประโยชน์ของโซดาไฟในการบำบัดน้ำเสีย

  1. ช่วยการกำจัดความกระด้างของน้ำ การควบคุมความเป็นกรด-ด่างในน้ำการปรับสภาพน้ำให้เป็นกลาง ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
  2. ใช้ในการบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ก่อนการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ
  3. ใช้ในการปรับค่า PH ในขั้นตอนการทำน้ำประปา เพื่อการอุปโภค การผลิตประปาทั่วไปก็ใช้โซดาไฟในการปรับค่าพีเอช (pH) แต่ก็ต้องควบคุมให้ดีเพราะโซดาไฟเป็นด่างที่แรงมาก หากควบคุมปริมาณการใส่ไม่ได้ จะมีผลกับผู้ที่ใช้นำโดยตรง เช่น อาบแล้วลื่น เหนียวตัว แสบคันบริเวณที่บอบบาง

*** โซดาไฟเป็นสารเคมีที่ใช้ในการปรับค่า pH ของน้ำ ให้มีค่าอยู่ในช่าง PH 7.2-7.6 เนื่องจากสารละลายโซดาไฟ มีคุณสมบัติเป็นเบส(ด่าง) จึงต้องใช้ควบคู่กับสารเคมีเช่น SUPER PAC (PAC)

*** การใช้โซดาไฟปรับค่า PH ในน้ำ สามารถใช้ได้ทั้งโซดาไฟเกล็ดและโซดาไฟน้ำ


การใช้งานโซดาไฟปรับค่า pH น้ำแบบง่ายๆ

ตัวอย่างการใช้งาน

  1.  น้ำที่เป็นกรด 1 ลิตร
  2. สารละลายโซดาไฟที่รู้ความเข้มข้น 1 ลิตร

 

การใช้งาน

  1. ค่อยๆ เติมโซดาไฟลงไปจดบันทึกปริมาณที่เติมลงไปว่ากี่ซีซี เพื่อให้ pH ของน้ำที่เป็นกรดนั้น ลงมาอยู่ในค่าที่คุณต้องการ (5.5-8.5)
  2. ลองเทียบบัญญัตไตรยางค์เช่น

* สมมุติ เอาน้ำที่เป็นกรดมา 1 ลิตร pH 3
* เติมโซดาไฟที่รู้ความเข้มข้น ลงไป 10 ซีซี ได้ pH 6

เทียบแล้ว น้ำที่เป็นกรด 1 ลิตร ใช้ โซดาไฟ 10 ซีซี
คุณก็ดูน้ำที่เป็นกรดของคุณ มี 80 ลบ.ม. (80,000 ลิตร) จะต้องใช้โซดาไฟ 50 % จำนวน = 80000/1 X 10

คิดเป็น = 800,000 ซีซี
ทำให้เป็นลิตร ก็เอา 1000 หาร ก็จะได้ 800,000/1000 = 800 ลิตร

*** ในทางปฏิบัติจริงจะไม่เหมือนการทดลองนี้ อาจจะต้องมีการปรับเพื่อความเหมาะสม เพราะตัวอย่างขั้นต้น เป็นเพียงการทดลอง

 

 

ข้อแนะนำ

  1. ในขั้นตอนการเทโซดาไฟ ลงในน้ำไม่ควรสูดดมควันที่เกิดขึ้น เพราะมีอันตรายต่อสุขภาพ


แชร์ให้เพื่อน :