การใช้ PAC ในการผลิตน้ำประปา

แชร์ให้เพื่อน :

การใช้ PAC ในการผลิตน้ำประปา

PAC หรือ Poly Aluminium Chloride เป็นสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ทำหน้าที่ช่วยเร่งกระบวนการตกตะกอน (Coagulation) โดยจับตัวกับอนุภาคขนาดเล็กในน้ำ เช่น ตะกอน โคลน สารอินทรีย์ และสารแขวนลอยอื่นๆ ทำให้อนุภาคเหล่านี้จับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้น และจมลงสู่ก้นถังตกตะกอนได้ง่ายขึ้น

ในขั้นตอนการผลิตน้ำประปาต้องใช้สารเคมีหลายตัว หนึ่งในสารเคมีที่ใช้บ่อยในการผลิตน้ำประปาคือ “PAC” PAC คืออะไร?

ข้อดีของการใช้ PAC ในขั้นตอนการผลิตน้ำประปากันครับ

  1. pac ช่วยให้น้ำที่ขุ่นตกตะกอนดีมากขึ้น หากแหล่งน้ำที่นำมาทำน้ำประปามาจากแหล่งน้ำที่ขุ่น จำเป็นต้องปรับสภาพน้ำให้ใสก่อนที่จะนำน้ำไปผลิตน้ำประปา ดังนั้นจึงต้องใช้ pac ช่วยเร่งการตกตะกอนของน้ำ ช่วยกำจัดตะกอน โคลน สารอินทรีย์ และสารแขวนลอยอื่นๆ ในน้ำ ทำให้น้ำสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ
  2. pac ช่วยปรับสภาพน้ำให้มีความเป็นกลางมากขึ้น โดยใช้ควบคู่กับสารส้ม หรือโซดาไฟ PAC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอน ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีอื่นๆ เช่น สารส้มได้
  3. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา

โดยกระบวนการตกตะกอนเป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากช่วยกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำ ทำให้น้ำสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

การใช้ PAC ในขั้นตอนการผลิตน้ำประปามีขั้นตอนดังนี้

  1. ผสม PAC กับน้ำสะอาดในถังผสมสารเคมี
  2. จ่ายสารละลาย PAC ผสมน้ำลงสู่ถังตกตะกอน
  3. น้ำจะไหลผ่านถังตกตะกอน อนุภาคขนาดเล็กในน้ำจะจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่และจมลงสู่ก้นถัง
  4. น้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วจะถูกส่งไปยังขั้นตอนต่อไป

 

ข้อควรระวังในการใช้ PAC ในขั้นตอนการผลิตน้ำประปา มีดังนี้

  1. ควรใช้ PAC ในปริมาณที่เหมาะสม หากใช้มากเกินไปอาจทำให้น้ำมีรสขมหรือฝาด
  2. ควรเก็บ PAC ในที่แห้งและเย็น ห่างจากความร้อนและความชื้น

สรุป PAC เป็นสารเคมีที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตน้ำประปา ช่วยทำให้น้ำสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพและใช้จำนวนมากในการผลิตน้ำประปาทั่วประเทศ


แชร์ให้เพื่อน :