วิธีล้างตลาดเพื่อป้องกันโควิด 19


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on December 19, 2023 by admin03

วิธีล้างตลาดเพื่อป้องกันโควิด 19

ช่วงนี้ เป็นช่วงระบาดของโควิด ดังนั้นความสะอาดของสถานที่ต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการทำความสะอาดสถานที่บ่อยๆ จะช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิดได้

ตลาดสดเป็นสถานที่หน่ึงที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ และมีผู้คนแออัดกันค่อนข้างมาก ทั้งนี้ยังมีความเปียกชื้น หรืออาจจะไม่ค่อยปลอดโปร่ง ทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ได้ เช่น ตลาดกลางกุ้งที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีการแพร่กระจายของโรคจำนวนมาก

โซดาไฟใช้ล้างทำความสะอาดตลาดสด ที่สกปรก 

วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดตลาดง่ายๆ กันโดยใช้อุปกรณ์ที่เรารู้จักเป็นอย่างดี เช่น
1.โซดาไฟ
2.คลอรีน

โซดาไฟและคลอรีน สามารถใช้ผสมน้ำ ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้

 

ข้อแนะนำขั้นตอนการล้างตลาดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในช่วงการเกิดโรคระบาด

สารเคมีทั้ง 2 ตัว โซดาไฟและคลอรีน สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี โดยขั้นตอนการล้างตลาด สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ส่วนผนังหรือเพดาน ของตลาด ทำความสะอาดเพดาน ฝาผนัง ของอาคารหรือตลาด
  2. บริเวณแผงขายขายเป็นส่วนที่คนมีกจะสัมผัสและใช้งานมากที่สุด ให้ทำความสะอาดแผงขายของ ทั้งแผงของสดและของแห้งและทางระบายน้ำเสียรวมทั้งกำจัดสัตว์ หรือแมลงนำโรค หรือที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้น
  3. บนแผงขายของหรือพื้นที่มีคราบไขมันจับหนา ให้ใช้โซดาไฟ 99% 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ส่วน 2 ปี๊บ ราดทิ้งไว้ 15 – 30นาทีและใช้แปรงลวดถูให้สะอาด ส่วนบริเวณอื่นให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงชักฟอกในการล้างทำความสะอาด
  4. ใช้น้ำสะอาด รดล้างแผงของสด ทางเดิน ฝาผนังลงสู่ทางระบายน้ำเสียเพื่อชะล้างสิ่งสกปรก และสารเคมีออก
  5. ใช้ผงคลอรีน 90% 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 1 ปี๊บใส่ลงในฝักบัวรดน้ำ รดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว ปล่อยทิ้งไว้ เพื่อฆ่าเชื้อโรค และกำจัดกลิ่นส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาว ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำเจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว ( กรณีเกิดโรคระบาดต้องฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนทุกวัน )
  6. หมั่นทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หรือใช้โซดาไฟหรือคลอรีน ผสมน้ำเพื่อทำความสะอาดก็ได้
  7. บริเวณที่พักขยะ ต้องรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมดและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจจะใช้คลอรีนหรือโซดาไฟ ทำความสะอาด
  8. กวาดหยักไย่ หรือ เศษสิ่งสกปรกที่ติดบน ฝาผนัง  โคมไฟ  พัดลม

***กรณีเกิดโรคระบาดต้องล้างตลาด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และผู้ล้างต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย รวมทั้ง Face shield และสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลังปฏิบัติงานเสร็จมุกครั้ง เพื่อป้องการการติดต่อของโรคระบาดอย่างเช่น โควิด19

โซดาไฟเป็นเกล็ด สีขาวขุ่น สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.phsmun.go.th/news.php?news_id=9980

แชร์ให้เพื่อน :