สารเคมีตัวไหน ใช้บำบัดน้ำเสียได้บ้าง


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on February 2, 2024 by admin03

สารเคมีตัวไหน ใช้บำบัดน้ำเสียได้บ้าง

ปัญหาน้ำเสีย เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการทำฟาร์มปศุสัตว์ เช่น ฟาร์มกุ้ง ดังนั้นก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียเหล่านั้นลงสู่แหล่งน้ำ จึงต้องมีการบำบัดก่อน เพื่อให้สามารถปล่อยลงแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้โดยไม่ทำลายแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

 

วันนี้เรามาแนะนำ “สารเคมี” ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย มาแนะนำกันครับ

สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะ และปริมาณของสารมลพิษที่มีในน้ำเสีย แต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่


สารปรับสภาพน้ำ

ปรับความเป็นกรด-เบส ของน้ำ เช่น ปูนขาว โซดาไฟ โซดาแอช กรดกำมะถัน กรดเกลือ เป็นต้น สารปรับสภาพน้ำใช้ในการปรับค่า pH ของน้ำเสียให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และช่วยให้สารอื่น ๆ เช่น โลหะหนัก หรือสารอินทรีย์ ตกตะกอนได้ง่ายขึ้น

 

โซดาไฟ

มีความเป็นด่างสูง ใช้ปรับนำ้เสีย ที่มีความเป็นกรดสูง เพื่อให้น้ำมีความเป็นกลางมากขึ้น เป็นต้น

 

กรดเกลือ

มีความเป็นกรดสูง ใช้ปรับสภาพน้ำที่มีความเป็นด่างสูงๆ โดยเติม กรดเกลือ ลงไปในน้ำ ให้ความเป็นด่างลดลง 


  • สารช่วยตกตะกอน เช่น สารส้ม โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ โพลิเมอร์ สารช่วยตกตะกอนใช้ในการเพิ่มความเร็วในการตกตะกอนของสารแขวนลอย โดยสารเหล่านี้จะมีประจุที่ตรงกันข้ามกับสารแขวนลอย ทำให้เกิดการเสียประจุ และรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่
  • สารฆ่าเชื้อ เช่น คลอรีน, โอโซน, ไอโอดีน สารฆ่าเชื้อใช้ในการกำจัดเชื้อโรค และสารอินทรีย์ที่ยังเหลืออยู่ในน้ำเสีย ทำให้น้ำเสียมีความสะอาด และปลอดภัยมากขึ้น
  • คลอรีน นิยมใช้มากในการผลิตน้ำประปา เพราะสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาได้ แต่มีข้อเสียคือ คลอรีน มีกลิ่นที่ค่อนข้างแรง โดยหากใช้ปริมาณมากเกินไป อาจจะมีกลิ่นที่แรงได้

 

โดยสารเคมีเบื้องต้น สามารถใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ร่วมกันเพื่อบำบัดน้ำเสียได้ เช่น ใช้โซดาไฟเพื่อปรับความเป็นกรดของน้ำ และใช้คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เป็นต้น


แชร์ให้เพื่อน :