โซดาไฟเกล็ด มียี่ห้ออะไรบ้าง


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on January 25, 2024 by admin03

 

โซดาไฟเกล็ด มียี่ห้ออะไรบ้าง?

ลักษณะของโซดาไฟเกล็ด

  • โซดาไฟเกล็ด เป็นของแข็งสีขาวขุ่น มีลักษณะเป็นเกล็ด คล้ายกับสารส้มที่ถูกขูดเป็นเกล็ด
  • โซดาไฟเกล็ด ไม่มีกลิ่น 
  • โซดาไฟดูดความชื้นได้ดีมาก
  • โซดาไฟเกล็ด เป็นโซดาไฟที่มีรูปร่างเกล็ด แข็ง สีขาว ก่อนใช้งานต้องนำไปละลายน้ำ

โดยโซดาไฟเกล็ด มีหลายเจ้า ดังนี้

  • โซดาไฟเกล็ดจีน
    ผลิตจากประเทศจีน ราคาค่อนข้างถูกกว่าเจ้าอื่นๆ สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

  • โซดาไฟเกล็ดอาซาฮี(ประเทศไทย)
    ผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทอาซาฮี มีราคาค่อนข้างสูง คุณภาพดีมาก สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

 


แชร์ให้เพื่อน :