โซดาไฟเก็บได้นานแค่ไหน?


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on March 16, 2024 by admin02

โซดาไฟเก็บได้นานแค่ไหน?

โซดาไฟสามารถเก็บไว้ได้นาน 2 ปี โดยที่ไม่เสื่อมสภาพ แต่ควรเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม


“โซดาไฟสามารถเก็บไว้ได้นาน 2 ปี” โดยที่ยังคงคุณสมบัติที่ใช้งานได้


สำหรับหลายๆท่านที่สงสัยว่าโซดาไฟเก็บได้นานแค่ไหน และควรเก็บอย่างไร ควรทำดังนี้

โซดาไฟควรเก็บในสภาพแวดล้อมดังนี้

  1. แห้ง ควรเก็บโซดาไฟไว้ในที่แห้ง อยู่ในที่ร่ม ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป หรือเก็บได้ในโกดังเก็บของปกติ
  2. ห่างจากแหล่งน้ำหรือความชื้น เพราะโซดาไฟดูดความชื้นได้ดีและละลายเป็นน้ำได้ง่าย ควรเก็บโซดาไฟให้ห่างจากความชื้น
  3. ไม่ควรวางกระสอบโซดาไฟบนพื้นโดยตรง ควรหาไม้มารองหรือวัสดุอื่นมารองและวางโซดาไฟให้พ้นพื้น
  4. หากเจอโซดาไฟที่เริ่มละลายหรือชื้น ควรแยกออกจากกองโซดาไฟ นำไปเก็บต่างหาก

การเก็บโซดาไฟ ควรเก็บในที่ร่ม แห้ง และวางให้พ้นพื้น โดยหาอะไรมารอง
แชร์ให้เพื่อน :