5 ข้อน่ารู้เกี่ยวกับกรดเกลือ


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on October 24, 2022 by thaichems

5 ข้อน่ารู้เกี่ยวกับกรดเกลือ

กรดเกลือ ทํามาจากอะไร?
กรดเกลือได้มาจากกระบวนการแยกเกลือด้วยไฟฟ้าอิเล็กโทรไลต์จนกลายเป็นก๊าซคลอรีนและไฮโดรเจนที่แยกตัวออกมาจากน้ำเกลือ สารเคมีทั้ง 2 ชนิดจะทำปฏิกิริยากลายเป็นกรดเกลือบริสุทธิ์ นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของต่างๆ เช่นน้ำยาทำความสะอาด

 

สารละลายกรดเกลืออยู่ในสถานะใด?
กรดเกลืออยู่ในสถานะของเหลว จึงบรรจุในขวด ถัง ได้
กรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริกเป็นสารประกอบเคมีประเภทกรดละลายน้ำ

 

กรดเกลือ ก็มีในกระเพาะอาหาร?
กรดเกลือ(HCI) ทําให้กระเพาะเป็นกรด เหมาะแก่การทํางานของนํ้าย่อย,ช่วยทําให้ อาหารอ่อนตัว และ ช่วยดูดซึมธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นกรดเกลือที่พบได้ในร่างกายเรา และไม่เป็นอันตราย

 

กรดเกลือ หาซื้อที่ไหน?
กรดเกลือ สามารถหาซื้อได้ตามร้าน นานาภัณฑ์ หรือร้านวัสดุก่อสร้าง หากต้องการใช้งานปริมาณมากๆ สามารถสั่งซื้อโดยตรงกับทางเราได้เลย

กรดเกลือมีความเข้มข้นเท่าไหร่?
กรดเกลือที่ขายในท้องตลาด มีความเข้มข้นปกติ 35% ซึ่งเป็นกรดเกลือที่ใช้กันมากที่สุดในท้องตลาด

แชร์ให้เพื่อน :