กรดเกลือใช้ในฟาร์มกุ้ง

แชร์ให้เพื่อน :

กรดเกลือใช้ในฟาร์มกุ้ง

กรดเกลือคืออะไร กรดเกลือมีชื่อทางการว่า กรดไฮโดรคลอริก(hydrochloric acid) มีลักษณะเป็นน้ำ มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

การใช้กรดเกลือในฟาร์มกุ้ง กรดเกลือถือเป็นสารเคมีตัวนึงที่ใช้งานมากในบ่อเลี้ยงกุ้ง หรือฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น

1.กรดเกลือใช้ฆ่าเชื้อในบ่อกุ้ง และอุปกรณ์การเลี้ยงกุ้ง
กรดเกลือ สามารถใช้ผสมกับน้ำเพื่อเอาไว้ล้างอุปกรณ์ เช่น ถัง, ภาชนะ, ถังบ่ม หรือล้างฆ่าเชื้อบ่อกุ้ง ก่อนที่จะทำการการปล่อยกุ้งเพื่อให้กุ้งปลอดจากเชื้อโรค


2. กรดเกลือใช้ปรับค่า PH น้ำในบ่อกุ้ง โดยปกติ สภาพน้ำในบ่อกุ้งจะมีสภาพความเป็นกรด ด่าง แตกต่างกันแล้วแต่ล่ะที่ ดังนั้นจึงต้องปรับสภาพน้ำเพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้ง โดยหากสภาพน้ำเป็นด่าง ให้ใช้กรดเกลือ เพราะกรดเกลือจะช่วยให้น้ำลดความเป็นด่างลง เป็นค่ากลางมากขึ้น ซึ่งเหมาะกับการใช้เลี้ยงกุ้ง

ตัวอย่างสารที่ใช้ปรับค่า PH ในฟาร์มกุ้ง

  • น้ำส้มสายชู
  • ปูนขาว
  • กรดเกลือ

PH เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง อยู่ที่ค่า 7.5-8.2


3.กรดเกลือใช้บำบัดน้ำ ในขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งจะทำให้เกิดน้ำเสีย หากปล่อยน้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยตรง อาจจะทำให้น้ำในธรรมชาติเน่าเสียตามไปด้วย ดังนั้นก่อนการปล่อยน้ำจากบ่อกุ้ง ลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงต้องบำบัดน้ำก่อน โดยใช้กรดเกลือในการบำบัดน้ำ

กรดเกลือจึงนำมาใช้บำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้ง โดยปรับสภาพน้ำที่เป็นด่างให้เป็นกลาง การทำน้ำด่างให้เป็นกลาง
น้ำเสียที่มีพีเอชต่ำ (เป็นกรด) สามารถทำให้เป็นกลางได้โดยใช้ปูนขาวหรือโซดาไฟหรือโซดาแอช ส่วนน้ำที่มีพีเอชสูง (เป็นด่าง) ทำให้เป็นกลางได้โดยใช้กรดชนิดต่างๆ เช่น กรดกำมะถัน กรดเกลือ เป็นต้น

หากท่านมองหากรดเกลือเพื่อใช้งานในบ่อกุ้ง สามารถสอบถามได้เลยครับ

แชร์ให้เพื่อน :