โซดาไฟอาซาฮี 98%

โซดาไฟอาซาฮี 98%

ชื่อสารเคมี Sodium Hydroxide 98%-Flakes
ชื่อภาษาไทย โซดาไฟเกล็ดอาซาฮี
สูตรเคมี NaOH
ความเข้มข้น 98%
ลักษณะ เป็นเกล็ดขุ่น แข็ง ไม่ติดไฟ
ขนาดบรรจุ 25 กก / ถุง
ใช้ในอุตสาหกรรม * อุตสาหกรรมโรงชุบและโลหะ ที่ต้องใช้โซดาไฟ * อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด * อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำจากยาง * อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ * อุตสาหกรรมถุงมือยาง * ระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปปรับความเป็นกรด เบส ของน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ * ระบบผลิตน้ำประปา * อุตสาหกรรมกระดาษ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ไทย

โซดาไฟอาซาฮี เกรด 98%
เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ เส้นใยเรยอนเป็นโซดาไฟที่ผลิตในประเทศไทย ทำให้มั่นใจได้ในประสิทธิภาพ

เป็นของแข็งสีขาว เกร็ดมีขนาดเท่าๆกัน ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ เส้นใยเรยอน

คุณสมบัติของโซดาไฟอาซาฮี

 • ความเข้มข้น 98%
 • ผลิตในประเทศไทย
 • มีการรับรองคุณภาพ สามารถไว้ใจคุณภาพได้
 • ราคาอาจจะสูงกว่าของ โซดาไฟจีน

 

การใช้งานโซดาไฟ อาซาฮี 98%
โซดาไฟอาซาฮี นิยมนำมาใช้ในอุตสากรรมดังต่อไปนี้

 • อุตสาหกรรมโรงชุบและโลหะ ที่ต้องใช้โซดาไฟ
 • อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด
 • อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำจากยาง
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • อุตสาหกรรมถุงมือยาง
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปปรับความเป็นกรด เบส ของน้ำ ปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำให้เป็นด่าง ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
 • ระบบผลิตน้ำประปา
 • อุตสาหกรรมกระดาษ
 • ใช้สำหรับอุตสาหกรรมผลิตสบู่