โซดาไฟใช้ล้างอะไรได้บ้าง


แชร์ให้เพื่อน :

Last Updated on January 25, 2024 by admin03

 

โซดาไฟใช้ล้างอะไรได้บ้าง?

โซดาไฟ เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง ดังนั้นโซดาไฟจึงใช้นำมาล้างสถานที่ต่างๆ หรือล้างอุปกรณ์ต่างๆ เรามาดูกันว่า โซดาไฟใช้ล้างอะไรได้บ้าง

  1. โซดาไฟใช้ล้างตลาดสด เพื่อฆ่าเชื้อโรคและความสะอาด
  2. โซดาไฟใช้ล้างขวดแก้ว เพราะสามารถกัดกาวและฉลากที่ติดกับขวดแก้วได้
  3. โซดาไฟใช้ล้างพื้นที่มีคราบตะไคร่ และคราบสกปรกฝังแน่น เพราะโซดาไฟสามารถกัดคราบตะไคร่น้ำให้หลุดออกอย่างง่ายดาย
  4. โซดาไฟใช้ล้างฟาร์ม หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เช่น ฟาร์มหมู เพื่อฆ่าเชื้อโรคและเพื่อความสะอาดและสุขอนามัยในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

นอกจากนี้โซดาไฟยังใช้ล้างอุปกรณ์ต่างๆได้อีกมากมาย

แชร์ให้เพื่อน :